Notre offre / Nasza oferta

Mesdames et Messieurs,

ECOBIS fournit des services dans le domaine de l’agence de vente internationale avec un accent sur les marchés en polonais et en français.Nos activités visent à localiser, vérifier et attirer les acheteurs de biens et de services offerts par nos partenaires sur ces marchés.Nous vous invitons à la coopération.

ECOBIS équipe

 

Szanowni Państwo,

ECOBIS Świadczy usługi w zakresie pośrednictwa sprzedaży międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków polskiego i francuskiego.
Prowadzone przez nas działania mają na celu odszukanie, zweryfikowanie i pozyskanie nabywców towarów i usług oferowanych przez naszych Partnerów na tych właśnie rynkach.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół ECOBIS